Cennik

 • Książeczka sanit. epidem.

 • Zaświadczenie lekarskie

 • Zaświadczenie do sanepidu

 • Zaświadczenie do innych instytucji
  (z wyłączeniem MOPS-u)

 • Zaświadczenie do dalszej nauki

 • Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

 • Porada laryngologiczna

 • Porada lekarska

 • Porada specjalistyczna

 • Porada ortopedyczna

 • Porada preluksacyjna z USG
  (stawów biodrowych)

 • Iniekcja podskórna

 • Iniekcja domięśniowa

 • Iniekcja dożylna

 • Podanie surowicy przeciwtężcowej

 • Próba uczuleniowa

 • EKG

 • Inhalacja

 • Pomiar ciśnienia

 • Iniekcja dostawowa

USG

 • Jamy brzusznej (wątroba, nerki)

 • Przytarczyc

 • Tarczycy

 • Układu moczowego

 • Tkanek miękkich

 • Wszystkich stawów

 • Węzłów chłonnych

 • Gruczołu krokowego

Cennik

 • 30 zł

 • 30 zł

 • 30 z


 • 30 zł

 • 30 zł

 • bezpłatne

 • 100 zł

 • 100 zł

 • 100 zł

 • 150 zł


 • 150 zł

 • 10 zł

 • 10 zł

 • 12 zł

 • 17 zł

 • 15 zł

 • 20 zł

 • 7 zł

 • 3 zł

 • 30 zł

USG

 • 80 zł

 • 80 zł

 • 80 zł

 • 80 zł

 • 80 zł

 • 80 zł

 • 80 zł

 • 80 zł
tabela nzoz1
tabela nzoz2